Z W Fina - Z W Mana - Z W Voorraad - Z W fak - Z W Agf - ZW Beton - Z W Maatwerk
Z W Maatwerk
Bij uw zoektocht naar de beste oplossing zijn wij graag de partner die deze realiseert. Dit doen we met behulp van state-of-the-art tools die zich bewezen hebben en met parnters die beschikken over vaardigheden en deeloplossingen die passen bij uw oplossing. Hierbij stemmen wij onze werkwijze af op uw organisatie. De afgelopen 21 jaar hebben we steeds de juiste oplossingen voor onze klanten gevonden.

ZuidWest heeft de expertise en ervaring in huis om projecten VOLLEDIG uit te voeren. Dat geldt dus voor alle fasen in het project (analyse & design, engineering, implementatie en onderhoud).
Deze programmeurs van ZuidWest kennen hun specifieke expertise (analyse, design, engineering, implementatie, testen), maar zijn tevens multi-functioneel. Hierdoor wordt het probleem van 'hokjesvorming' en 'over-de-muur-programmeren' voorkomen: succesvolle IT-oplossingen ontstaan doordat teams samenwerken en daarbij gebruik maken van moderne, ondersteunende IT-ontwikkeltools.

De procedure van ZuidWest voor uw maatwerk ziet er als volgt uit:
* Analiseren en Inventariseren
* Opzet maken voor de software
* Software ontwikkelen
* Testen
* Implementeren

Bij deze stappen wordt uw wens en idee als leidraad genomen.