Z W Fina - Z W Mana - Z W Voorraad - Z W fak - Z W Agf - ZW Beton - Z W Maatwerk
Z W agf
is een complete voorraad administratie bestaande uit een inkoopadministratie en een verkoopadministratie gebasseerd op een partij administratie. Alle voorraadmutaties gaan via bonmutaties. Alle voorraadmutaties zijn historisch opvraagbaar vanuit verschillende invalshoeken gecomplementeerd met een krachtige rapportage module. De voorraadadministratie is gebaseerd op een partij administratie het geen wil zeggen dat alle voorraadmutaties op partij niveau worden geregistreerd waardoor historisch de traceability van een partij vastligt.
De belangrijkste modules binnen de voorraadadministratie zijn : Verkoopadministratie (Verkoopcontract,opdracht- ,bewerkingsbon-,afleverings-,contantbonnen) Inkoopadministratie (Inkoopcontract,ontvangstbonnen) Beginvoorraad -, en verschilbonnen. Prijzen,Kortingen Facturering en Afrekeningen
Management info en rapportage
De lay-out van factuur en afrekening worden in overleg met u vastgesteld evenals lay-out van diverse bonnen. Lay-out en ingave van data worden compleet op maat gemaakt conform de besproken elementen zoals :
meerdere contractregels op een contract.
contracttypen met eigen bijlage.
vermelding van afroepdatum.
indeling naar ras,sortering en grondsoort.
Korte beschrijving werkwijze :
'S ochtends wordt in de computer gekeken wat er deze dag geleverd moet worden. Per artikel kan men dan werkopdracht bonnen uitdraaien. Deze werkopdracht bonnen komen terug op kantoor, worden eventueel aangepast en worden omgezet naar afleveringsbonnen welke de basis vormen voor de facturering.
Deze software is speciaal voor de AGF-branche (Aardappelen, Groenten & Fruit) ontwikkeld, vanwege het gebrek aan goede standaard software voor exporteurs, importeurs en verwerkingsbedrijven in deze hectische branche. De dagelijkse (en soms onvoorspelbare) prijsschommelingen, de vele productsoorten en -verpakkingen, de mogelijke certificeringen en de vele uitzonderingen door de wensen van klanten maken deze branche tot één van meest hectische. Dit vraagt nogal wat van de software en het is ook niet voor niks, dat bijvoorbeeld software voor de levensmiddelenbranche niet of nauwelijks van de grond komt in de AGF-branche.